>

Strona Główna > Gwarancja

Okres gwarancji

Rozpoczyna się z dniem zakupu towaru. Rachunek jest dokumentem potwierdzającym gwarancję, na podstawie którego mogą Państwo reklamować produkt. Prosimy wydrukować i zachować fakturę w razie potrzeby. Kupujący musi sprawdzić towar w momencie dostawy. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać w formie pisemnej lub telefonicznej. Wszystkie nowe zamówienia są objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy. W ramach gwarancji, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy, jeśli dostawca nie wymienia produktu na nowy.

PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI 

Zgłoszenia gwarancyjne należy wysyłać drogą mailową na adres: sklep@marcogame.pl Wiadomość ze zgłoszeniem powinna zawierać następujące elementy:

– informacje, jakiego produktu dotyczy problem (wskazanie modelu)

– szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia tzn. informacje na temat zgłaszanej wady, okoliczności jej wystąpienia i zaobserwowania. Do opisu warto załączyć zdjęcia lub nagrania wideo produktu, jeśli może pomóc to w identyfikacji problemu;

– informacje, które umożliwią nam odnalezienie właściwego zamówienia tzn. informacje o miejscu i czasie zakupu produktu, dane osobowe, na które zostało złożone zamówienie lub numer tego zamówienia